Cho hai tập hợp (A,B ) rời nhau có số phần tử lần lượt là ((n_A),(n_B) ). Số phần tử của tập hợp (A U B ) là:


Câu 4736 Thông hiểu

Cho hai tập hợp \(A,B\) rời nhau có số phần tử lần lượt là \({n_A},{n_B}\). Số phần tử của tập hợp \(A \cup B\) là:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.