Trong một lớp có 17 bạn nam và 11  bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một bạn làm lớp trưởng?


Câu 4738 Thông hiểu

Trong một lớp có $17$ bạn nam và $11$  bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một bạn làm lớp trưởng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng quy tắc cộng \(n = {n_1} + {n_2} + ... + {n_k}\).

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.