Ý nào sau đây không chứng minh cho nhận định: Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại?  


Câu 47558 Thông hiểu

Ý nào sau đây không chứng minh cho nhận định: Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào kết quả của chiến tranh thế giới thứ hai để suy luận trả lời

Xem lời giải

...