Số các hoán vị của (10 ) phần tử là:


Câu 4767 Thông hiểu

Số các hoán vị của \(10\) phần tử là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính số các hoán vị của \(n\) phần tử \({P_n} = n!\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.