Có bao nhiêu số có (5 ) chữ số đôi một khác nhau tạo thành từ các chữ số (1,2,3,4,5 )?


Câu 4768 Vận dụng

Có bao nhiêu số có \(5\) chữ số đôi một khác nhau tạo thành từ các chữ số \(1,2,3,4,5\)?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính số hoán vị của \(5\) phần tử.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.