Số chỉnh hợp chập (5 ) của (9 ) phần tử là:


Câu 4770 Thông hiểu

Số chỉnh hợp chập \(5\) của \(9\) phần tử là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính số chỉnh hợp chập \(k\) của \(n\) phần tử \(A_n^k\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.