Dưới đây là những đoạn văn miêu tả chi tiết các bộ phận của chiếc đồng hồ trong bài văn miêu tả chiếc đồng hồ. Con hãy lựa chọn các từ ngữ in đậm phù hợp để hoàn thiện đoạn văn: