Cho đề văn “Miêu tả quyển sách tiếng việt 5, tập 2” con hãy lựa chọn các từ ngữ in đậm để hoàn thiện phần miêu tả chi tiết quyển sách.

...