Tính lượng triolein cần để điều chế 5,88 kg glixerol ( H = 85%) ?


Câu 480 Vận dụng

Tính lượng triolein cần để điều chế 5,88 kg glixerol ( H = 85%) ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Tính số mol glixerol

Bước 2: Tính lượng triolein lý thuyết

n triolein = n glixerol

Bước 3: Tính lượng triolein thực tế thu được

\(H\%  = \dfrac{{m\,{_{LT}}}}{{m\,{_{TT}}}}.100 =  > m\,{_{TT}} = m\,{_{LT}}.\dfrac{{100 }}{{H\%}}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.