Hệ số của số hạng chứa ((x^(10)) ) trong khai triển nhi thức ((( (x + 2) )^n) ) biết n là số nguyên dương thỏa mãn ((3^n)C_n^0 - (3^(n - 1))C_n^1 + (3^(n - 2))C_n^2 - ... + (( ( - 1) )^n)C_n^n = 2048 ) là:


Câu 4811 Vận dụng

Hệ số của số hạng chứa \({x^{10}}\) trong khai triển nhi thức \({\left( {x + 2} \right)^n}\) biết n là số nguyên dương thỏa mãn \({3^n}C_n^0 - {3^{n - 1}}C_n^1 + {3^{n - 2}}C_n^2 - ... + {\left( { - 1} \right)^n}C_n^n = 2048\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xét khai triển \({\left( {x - 1} \right)^n}\) sau đó thay x = 3 vào để tìm n.

Dùng khi triển của nhị thức Newton để tìm hệ số của số hạng chứa \({x^{10}}\) bằng cách cho số mũ của x bằng 10.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.