Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào không phải là phép thử ngẫu nhiên?


Câu 4826 Nhận biết

Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào không phải là phép thử ngẫu nhiên?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Định nghĩa phép thư ngẫu nhiên:

- Là phép thử mà ta không đoán trước được kết quả của nó, mặc dù đã biết tập hợp tất cả các kết quả có thể có của phép thử ấy. Ta gọi tắt phép thử ngẫu nhiên là phép thử.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.