Cho hàm số y = ((x - 1))((2x + 2)) có đồ thị ( C ). Có bao nhiêu tiếp tuyến của ( C ) tạo với hai trục tọa độ một tam giác có trọng tâm nằm trên đường thẳng y =  - x.


Câu 48336 Vận dụng

Cho hàm số $y = \dfrac{{x - 1}}{{2x + 2}}$ có đồ thị $\left( C \right)$. Có bao nhiêu tiếp tuyến của $\left( C \right)$ tạo với hai trục tọa độ một tam giác có trọng tâm nằm trên đường thẳng $y =  - x$.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Viết phương trình tiếp tuyến của \(\left( C \right)\) tại $M\left( {m;\,\dfrac{{m - 1}}{{2m + 2}}} \right)$

- Tìm tọa độ giao điểm của tiếp tuyến với các trục tọa độ.

- Tìm tọa độ trọng tâm tam giác và thay vào đường thẳng \(y =  - x\) tìm \(m\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.