Biết hai hàm số y = (a^x) và y = f( x ) có đồ thị như hình vẽ đồng thời đồ thị của hai hàm số này đối xứng nhau qua đường thẳng d:y =  - x. Tính f( ( - (a^3)) ).


Câu 48442 Vận dụng

Biết hai hàm số $y = {a^x}$ và $y = f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ đồng thời đồ thị của hai hàm số này đối xứng nhau qua đường thẳng $d:y =  - x$. Tính $f\left( { - {a^3}} \right).$


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tìm hàm số \(y = f\left( x \right)\).

- Tính giá trị \(f\left( { - {a^3}} \right)\) theo công thức vừa tìm được ở trên.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.