Cho đường thẳng (d ) có phương trình (4x + 3y - 5 = 0 ) và đường thẳng (Delta ) có phương trình (x + 2y - 5 = 0 ). Phương trình đường thẳng (d' ) là ảnh của đường thẳng (d ) qua phép đối xứng trục (Delta ) là


Câu 48571 Vận dụng

Cho đường thẳng \(d\) có phương trình \(4x + 3y - 5 = 0\) và đường thẳng \(\Delta \) có phương trình \(x + 2y - 5 = 0\). Phương trình đường thẳng \(d'\) là ảnh của đường thẳng \(d\) qua phép đối xứng trục \(\Delta \) là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tìm giao điểm của \(d\) và \(\Delta \)

- Lấy \(1\) điểm bất kì thuộc \(d\) và tìm ảnh của nó qua \(\Delta \)

- Viết phương trình đi qua hai điểm tìm được ở mỗi bước trên.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.