Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d: ) (3x - y + 2 = 0 ). Viết phương trình đường thẳng (d' ) là ảnh của d qua phép quay tâm O góc quay ( - (90^( rm(o))) ).


Câu 48582 Vận dụng cao

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho đường thẳng \(d:\)\(3x - y + 2 = 0\). Viết phương trình đường thẳng \(d'\) là ảnh của $d$ qua phép quay tâm $O$ góc quay \( - {90^{\rm{o}}}\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tìm ảnh của một điểm thuộc \(d\) qua phép quay tâm \(O\) góc quay \( - {90^0}\) và viết phương trình đường thẳng mới với chú ý đường thẳng này vuông góc với đường thẳng đã cho.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.