Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường tròn ( C ):(( (x + m) )^2) + (( (y - 2) )^2) = 5 và ( (C') ):(x^2) + (y^2) + 2( (m - 2) )x - 6y + 12 + (m^2) = 0. Vectơ overrightarrow v nào dưới đây là vectơ của phép tịnh tiến biến ( C ) thành ( (C') )?


Câu 48585 Vận dụng

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho hai đường tròn $\left( C \right):{\left( {x + m} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 5$ và $\left( {C'} \right):{x^2} + {y^2} + 2\left( {m - 2} \right)x - 6y + 12 + {m^2} = 0$. Vectơ $\overrightarrow v $ nào dưới đây là vectơ của phép tịnh tiến biến $\left( C \right)$ thành $\left( {C'} \right)$?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có bán kính bằng nó và \(\overrightarrow {II'}  = \overrightarrow v \)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.