Trong mặt phẳng (Oxy ) cho đường tròn (( C ) ) có phương trình ((( (x - 1) )^2) + (( (y - 2) )^2) = 4. ) Hỏi phép vị tự tâm (O ) tỉ số (k =  - 2 ) biến (( C ) ) thành đường tròn nào sau đây:


Câu 48587 Vận dụng

Trong mặt phẳng \(Oxy\) cho đường tròn \(\left( C \right)\) có phương trình \({\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 4.\) Hỏi phép vị tự tâm \(O\) tỉ số \(k =  - 2\) biến \(\left( C \right)\) thành đường tròn nào sau đây:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tìm tâm và bán kính đường tròn mới bởi việc thực hiện phép vị tự tâm \(O\) tỉ số \(k =  - 2\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.