Trong mặt phẳng (Oxy ), tìm phương trình đường tròn (( (C') ) ) là ảnh của đường tròn (( C ) ): ((x^2) + (y^2) = 1 ) qua phép đối xứng tâm (I( (1; ;0) ) ).


Câu 48589 Vận dụng cao

Trong mặt phẳng \(Oxy\), tìm phương trình đường tròn \(\left( {C'} \right)\) là ảnh của đường tròn \(\left( C \right)\): \({x^2} + {y^2} = 1\) qua phép đối xứng tâm \(I\left( {1;\;0} \right)\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tìm tâm và bán kính đường tròn mới qua phép đối xứng tâm \(I\left( {1;0} \right)\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.