Ảnh của điểm (M( (2; - 3) ) ) qua phép quay tâm (I( ( - 1;2) ) ) góc quay (120độ ) là


Câu 48591 Vận dụng

Ảnh của điểm \(M\left( {2; - 3} \right)\) qua phép quay tâm \(I\left( { - 1;2} \right)\) góc quay \(120^\circ \) là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Công thức tọa độ của phép quay \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x' = \left( {x - a} \right)\cos \varphi  - \left( {y - b} \right)\sin \varphi  + a}\\{x' = \left( {x - a} \right)\sin \varphi  + \left( {y - b} \right)\cos \varphi  + b}\end{array}} \right.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.