Biện pháp nào sau đây không góp phần giảm bớt sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường ở đô thị


Câu 48616 Vận dụng

Biện pháp nào sau đây không góp phần giảm bớt sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường ở đô thị


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ nguyên nhân khiến dân số đô thị tăng nhanh.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.