Biến ngẫu nhiên (X ) nhận các giá trị ((x_1),(x_2),...,(x_n) ) với các xác suất tương ứng ((p_1),(p_2),...,(p_n) ) thỏa mãn:


Câu 4866 Nhận biết

Biến ngẫu nhiên \(X\) nhận các giá trị \({x_1},{x_2},...,{x_n}\) với các xác suất tương ứng \({p_1},{p_2},...,{p_n}\) thỏa mãn:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Biến ngẫu nhiên rời rạc Luyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.