Để giảm bớt sức ép đô thị hóa, Hoa Kì đã  tiến hành chuyển dịch các hoạt động kinh tế theo hướng


Câu 48670 Nhận biết

Để giảm bớt sức ép đô thị hóa, Hoa Kì đã  tiến hành chuyển dịch các hoạt động kinh tế theo hướng


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.