Biện pháp nào sau đây đã góp phần lớn vào việc giảm sức ép của đô thị hóa ở lãnh thổ phía đông Trung Quốc?


Câu 48676 Vận dụng cao

Biện pháp nào sau đây đã góp phần lớn vào việc giảm sức ép của đô thị hóa ở lãnh thổ phía đông Trung Quốc?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đây là biện pháp góp phần đẩy mạnh giao lưu kinh tế ở vùng phía Tây lãnh thổ.

Xem lời giải


>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.