Cho bảng phân bố xác suất sau: X 5 6 7 8 P 0,3 0,4 0,2 0,1 Khi đó, kỳ vọng của biến cố là:


Câu 4870 Thông hiểu

Cho bảng phân bố xác suất sau:

$X$ $5$ $6$ $7$ $8$
$P$ $0,3$ $0,4$ $0,2$ $0,1$

Khi đó, kỳ vọng của biến cố là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính kỳ vọng \(E\left( X \right) = \sum\limits_{i = 1}^n {{p_i}{x_i}} \)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Biến ngẫu nhiên rời rạc Luyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.