Chọn ngẫu nhiên một gia đình có hai con. Gọi (X ) là số con trai trong gia đình đó. Biết xác suất để sinh con trai là (0,5 ). Giá trị của ((p_1) ) trong bảng phân bố xác suất dưới đây là: X 0 1 2 P ((p_1) ) ((p_2) ) ((p_3) )  


Câu 4871 Vận dụng

Chọn ngẫu nhiên một gia đình có hai con. Gọi \(X\) là số con trai trong gia đình đó. Biết xác suất để sinh con trai là \(0,5\). Giá trị của \({p_1}\) trong bảng phân bố xác suất dưới đây là:

$X$ $0$ $1$ $2$
$P$ \({p_1}\) \({p_2}\) \({p_3}\)

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng quy tắc nhân xác suất.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Biến ngẫu nhiên rời rạc Luyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.