Gọi ( 10^-6 ) là kỳ vọng của biến ngẫu nhiên (X ). Công thức tính phương sai của biến ngẫu nhiên (X ) là:


Câu 4873 Nhận biết

Gọi \(\mu \) là kỳ vọng của biến ngẫu nhiên \(X\). Công thức tính phương sai của biến ngẫu nhiên \(X\) là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Biến ngẫu nhiên rời rạc Luyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.