Công thức nào sau đây không dùng để tính phương sai của biến ngẫu nhiên (X ) có kỳ vọng (E( X ) = 10^-6 )?


Câu 4874 Thông hiểu

Công thức nào sau đây không dùng để tính phương sai của biến ngẫu nhiên \(X\) có kỳ vọng \(E\left( X \right) = \mu \)?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Biến ngẫu nhiên rời rạc Luyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.