Cho bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên (X ) như sau: Phương sai của biến ngẫu nhiên (X ) là:


Câu 4876 Vận dụng

Cho bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên \(X\) như sau:

Phương sai của biến ngẫu nhiên \(X\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tính kỳ vọng theo công thức \(E\left( X \right) = {x_1}{p_1} + {x_2}{p_2} + ... + {x_n}{p_n} = \mu \).

- Tính phương sai theo công thức

\(V\left( X \right) = {\left( {{x_1} - \mu } \right)^2}{p_1} + {\left( {{x_2} - \mu } \right)^2}{p_2} + ... + {\left( {{x_n} - \mu } \right)^2}{p_n} - {\mu ^2} = x_1^2{p_1} + x_2^2{p_2} + ... + x_n^2{p_n} - {\mu ^2}\) 

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Biến ngẫu nhiên rời rạc Luyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.