Cho bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên (X ) như sau: Độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên (X ) là:


Câu 4879 Vận dụng

Cho bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên \(X\) như sau:

Độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên \(X\) là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tính kỳ vọng \(E\left( X \right)\) của biến ngẫu nhiên \(X\) theo công thức \(E\left( X \right) = {p_1}{x_1} + {p_2}{x_2} + ... + {p_n}{x_n} = \sum\limits_{i = 1}^n {{p_i}{x_i}} \)

- Tính phương sai của biến ngẫu nhiên \(X\) theo công thức \(V\left( X \right) = x_1^2{p_1} + x_2^2{p_2} + ... + x_n^2{p_n} - {E^2}\left( X \right)\)

- Tính độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên \(X\) theo công thức \(\sigma \left( X \right) = \sqrt {V\left( X \right)} \).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Biến ngẫu nhiên rời rạc Luyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.