Cho hình lập phương (ABCD.A'B'C'D' ) cạnh (a ). Các điểm (M, ,N, ,P ) theo thứ tự đó thuộc các cạnh (BB', ) (C'D', , ,DA ) sao cho (BM = C'N = DP = (a)(3) ). Tìm diện tích thiết diện (S ) của hình lập phương khi cắt bởi mặt phẳng ((MNP) ).


Câu 48831 Vận dụng cao

Cho hình lập phương\(ABCD.A'B'C'D'\) cạnh \(a\). Các điểm \(M,\,N,\,P\) theo thứ tự đó thuộc các cạnh \(BB',\)\(C'D',\,\,DA\) sao cho \(BM = C'N = DP = \dfrac{a}{3}\). Tìm diện tích thiết diện \(S\) của hình lập phương khi cắt bởi mặt phẳng \((MNP)\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựng thiết diện của hình lập phương khi cắt bởi \(\left( {MNP} \right)\), nhận xét hình dạng thiết diện và tính diện tích.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.