Với (x # 0 ) ta có ((x^8):(x^2) ) bằng:


Câu 48920 Nhận biết

Với \(x \ne 0\) ta có \({x^8}:{x^2}\) bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số \({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\,\,\,\left( {a \ne 0;m \ge n} \right)\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.