Phép toán ((6^2):4.3 + (2.5^2) ) có kết quả là:


Câu 48928 Thông hiểu

Phép toán \({6^2}:4.3 + {2.5^2}\) có kết quả là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa rồi đến nhân chia cuối cùng là cộng trừ.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.