Chọn câu đúng. BCNN( (18;( rm( ))32;( rm( ))50) ) là một số:


Câu 48932 Vận dụng

Chọn câu đúng. $BCNN\left( {18;{\rm{ }}32;{\rm{ }}50} \right)$ là một số:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Phân tích 18; 32 và 50 ra thừa số nguyên tố 
Bước 2: Chọn ra thừa số nguyên tố chung và riêng của 18; 32 và 50 
Bước 3: Lập tích các thừa số nguyên tố đã chọn mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó 
Tích đó chính là $BCNN\left( {18;32;50} \right)$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.