Có bao nhiêu số tự nhiên (x ) biết (x chia hết cho5;x chia hết cho6 ) và (0 < x < 100 ).


Câu 48955 Vận dụng

Có bao nhiêu số tự nhiên \(x\) biết \(x \vdots 5;x \vdots 6\) và \(0 < x < 100\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Tìm bội chung của \(5\) và \(6\)

+ Kết hợp với điều kiện \(0 < x < 100\) để tìm các số thỏa mãn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.