Mã di truyền có bao nhiêu đặc điểm trong số các đặc điểm cho dưới đây: (1)   là mã bộ ba;    (2)   đọc từ một điểm xác định theo chiều từ 5’ – 3’ và không chồng gối lên nhau; (3)   một bộ ba có thể mã hóa cho nhiều axit amin; (4)   mã có tính thoái hoá; (5)   mỗi loài sinh vật có một bộ mã di truyền riêng (6)   mã có tính phổ biển; (7)   mã có tính đặc hiệu


Câu 49074 Thông hiểu

Mã di truyền có bao nhiêu đặc điểm trong số các đặc điểm cho dưới đây:

(1)   là mã bộ ba;   

(2)   đọc từ một điểm xác định theo chiều từ 5’ – 3’ và không chồng gối lên nhau;

(3)   một bộ ba có thể mã hóa cho nhiều axit amin;

(4)   mã có tính thoái hoá;

(5)   mỗi loài sinh vật có một bộ mã di truyền riêng

(6)   mã có tính phổ biển;

(7)   mã có tính đặc hiệu


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.