Một gen có chiều dài L, công thức nào có thể tính được tổng số nuclêôtit của gen:


Câu 49230 Thông hiểu

Một gen có chiều dài L, công thức nào có thể tính được tổng số nuclêôtit của gen:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính chiều dài gen là : $L = \frac{N}{2} \times 3,4$ (Å)

→ Công thức tính tổng số nucleotide N từ chiều dài của gen.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.