Choose the best answer This morning I bought a newspaper and a magazine. ______ newspaper is in my bag but I don’t know where ______ magazine is.

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.