Đứng trước cơ hội phản công vào giữa năm 1860, nhà Nguyễn đã có chủ trương gì?  


Câu 49668 Nhận biết

Đứng trước cơ hội phản công vào giữa năm 1860, nhà Nguyễn đã có chủ trương gì?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến chiến sự ở Gia Định năm 1960 để trả lời

Xem lời giải

...