Năm 1858, Pháp tấn công Đà Nẵng trước tiên không xuất phát từ lí do nào sau đây?  


Câu 49674 Thông hiểu

Năm 1858, Pháp tấn công Đà Nẵng trước tiên không xuất phát từ lí do nào sau đây?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm vị trí địa lí và dân cư của Đà Nẵng để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...