Vì sao thực dân Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam Kì  nhanh chóng và không tốn một viên đạn?  


Câu 49679 Thông hiểu

Vì sao thực dân Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam Kì  nhanh chóng và không tốn một viên đạn?

 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...