Sự thất bại của phong trào Cần Vương (1885-1896) đã chứng tỏ điều gì?  


Câu 49716 Vận dụng

Sự thất bại của phong trào Cần Vương (1885-1896) đã chứng tỏ điều gì?

 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.