Vì sao nông dân Yên Thế lại đứng lên đấu tranh chống Pháp?  


Câu 49741 Thông hiểu

Vì sao nông dân Yên Thế lại đứng lên đấu tranh chống Pháp?

 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...