Bản chất của phong trào nông dân Yên Thế là  


Câu 49744 Vận dụng

Bản chất của phong trào nông dân Yên Thế là

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào mục tiêu đấu tranh của phong trào để phân tích, đánh giá.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.