Vì sao thực dân Pháp lại mở rộng hệ thống giáo dục ở Việt Nam?  


Câu 49765 Thông hiểu

Vì sao thực dân Pháp lại mở rộng hệ thống giáo dục ở Việt Nam?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào chính sách văn hóa - giáo dục để suy luận trả lời

Xem lời giải

...