Cho nhận định sau: “Thực dân Pháp đến Việt Nam là để thực hiện sứ mệnh khai hóa văn minh”. Nhận định trên đúng hay sai? Vì sao?  


Câu 49768 Vận dụng cao

Cho nhận định sau: “Thực dân Pháp đến Việt Nam là để thực hiện sứ mệnh khai hóa văn minh”.

Nhận định trên đúng hay sai? Vì sao?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp để phân tích, đánh giá

Xem lời giải


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.