Đâu là mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?  


Câu 49779 Thông hiểu

Đâu là mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào tính chất xã hội Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX để suy luận trả lời

Xem lời giải

...