Nhà tư sản nào ở Việt Nam được mệnh danh là “ông vua đường thủy”?  


Câu 49784 Vận dụng

Nhà tư sản nào ở Việt Nam được mệnh danh là “ông vua đường thủy”?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ hiểu biết thực tế để trả lời.

Xem lời giải