Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?  


Câu 49789 Nhận biết

Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành để trả lời

Xem lời giải

...