Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn tới thất bại của các phong trào đấu tranh đầu thế kỉ XX là gì?  


Câu 49794 Thông hiểu

Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn tới thất bại của các phong trào đấu tranh đầu thế kỉ XX là gì?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào hạn chế của các phong trào đấu tranh đầu thế kỉ XX để suy luận trả lời

Xem lời giải

...