Vì sao năm 1911 Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước?  


Câu 49795 Thông hiểu

Vì sao năm 1911 Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX để suy luận trả lời

Xem lời giải

...